Publikácie

Koalícia v roku 2015 pripravila Doplnkovú správu o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v SR v rokoch 2007-15 z pohľadu praxe mimovládnych organizácii. Na príprave správy sa podieľalo okrem 40 expertov z 26 organizácii, vrátane členov koalície.

Správa bola prezentovaná 5. októbra 2015 na 72. zasadnutí Výboru OSN pre práva dieťaťa v Ženeve. Koalícia pre deti Slovensko identifikovala 10 tém, ktoré sú najväčšími výzvami pre Slovensko:

 • Práva rómskych detí
 • Práva detí s postihnutím
 • Komunitné a terénne služby pre rodinu
 • Inkluzívne vzdelávanie
 • Násilie páchané na deťoch
 • Chudoba detí – takmer 22% detí je ohrozených chudobou
 • Participácia detí na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú
 • Najlepší záujem dieťaťa
 • Militarizácia výchovy
 • Spolupráca s neziskovými organizáciami


V roku 2015 sa Koalícia sa podieľala aj na príprave európskej správy Robí Európa dosť v investovaní do detí?/ Is Europe doing enough to invest in children?

 • Doplnková správa o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike (2007 – 2015) PDF 3MB

  Stiahnuť
 • Implementation Of The Convention On The Rights Of The Child In Slovakia, Complementary Report (2007 – 2015) PDF 5MB

  Stiahnuť
 • V roku 2012 Koalícia vypracovala alternatívnu správu o implementácii opčného protokolu k dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (OPSC) v slovenskej republike PDF 365KB

  Stiahnuť
 • Alternative report on the implementation of the optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) in the slovak republic. PDF 355KB

  Stiahnuť
 • Is Europe doing enough to invest in children? PDF 2MB

  Stiahnuť