3. ročník kampane Koalície pre deti Slovensko „POČÚVAJME DETI"


Plán podujatí

Zoznam je priebežne aktualizovaný a dopĺňaný

november – december 2016

SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVAMI V INTEGRÁCII MENŠÍN

Organizátor: o.z. CVEK

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) aj na jeseň pokračuje vo svojich aktivitách zameraných na spoluprácu so samosprávami pri integrácii menšín. V rámci iniciatívy Slovensko pre všetkých a projektu Podpora samospráv v integrácii migrantov bude v novembri realizovať sériu diskusných podujatí so študentmi základných a stredných škôl v rôznych slovenských mestách o téme migrácie a utečencoch. Týmito podujatiami chceme dať priestor mladým ľuďom v regiónoch diskutovať o téme kultúrnej rozmanitosti a možnostiach, ako žiť spoločne v meniacom sa svete.

Viac informácií: kriglerova@cvek.sk

VÝSTAVA ŠKOLY S REŠPEKTOM

Organizátori: Nadácia pre deti Slovenska a Koalícia pre deti Slovensko v spolupráci s Nadáciou Orange a Eurochild

Výstava 20 fotografií zo škôl s rešpektom – škôl, ktoré zohľadňujú prirodzené potreby detí a mladých, formou definovania princípov doplnených výstižnými fotografiami inšpiruje k posilňovaniu motivácie dôležitých dospelých v zmene prístupu k deťom a mladým ľuďom a k zmene prostredia školy tak, aby z nej vychádzali jedinečné osobnosti, ktoré sú schopné rozvíjať svoj potenciál.

Výstava bude sprievodným podujatím konferencie Školy s rešpektom a ďalších podujatí kampane. Neskôr bude k dispozícii aj na vypožičanie.

Viac informácií: stella@nds.sk

9. november 2016, Bratislava

SČÍTANIE ĽUDÍ BEZ DOMOVA

Organizátor: o. z. PRIMA

Sčítanie ľudí bez domova v Bratislave 9.11.2016 od 16:00 – 20:00 so zameraním počet detí na ulici.

Viac informácií: zdruzenie.prima.ba@gmail.com

10. – 11. november 2016, Trnavská univerzita v Trnave

KONFERENCIA VČASNÁ INTERVENCIA

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, o.z.

Prednáška o pozitívnych dôsledkoch včasnej intervencie u detí so spinou bifidou a hydrocefalom predsedníčky OZ.

Predstaví svoje niekoľkoročné skúsenosti a redefinuje život detí a mladých ľudí s týmito celoživotnými postihnutiami na konkrétnych životoch detí a ich aktívnej spoluúčasti pri rôznych aktivitách na Slovensku i v zahraničí.

Viac informácií: http://fzasp.truni.sk/sites/default/files/dokument…

16. november 2016, celé Slovensko

BUBNOVAČKA „ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ“ – 3.ROČNÍK

Organizátor: Centrum Slniečko, n. o., Nitra

Pri príležitosti 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, 18. novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a 20. novembra – Svetového dňa detí, organizuje Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovenska, tretí rok Bubnovačky “Aby bolo deti lepšie počuť.”

V spolupráci s Bubnovou show CAMPANA BATUCADA bude i tento rok bubnovať celá Nitra na Svätoplukovom námestí. Medzi bubnujúcimi sa opäť objavia aj známe tváre ako Jano Škorec z Desmodu či Vlado Kovár z kapely Zoči-Voči, ale aj Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v rámci MPSVaR SR. Bubnuje sa na čomkoľvek v čase od 10:00 – 12:00 h na školách, ihriskách, chodbách, na námestiach – Aby bolo deti lepšie počuť! Nakoľko sa často deti prehliadajú a majú „slabý hlas“, znásobíme intenzitu bubnovaním.

Vďaka spoluorganizátorom – združeniu Návrat, Domovu sociálnych služieb Symbia a združeniu Drumbľa, sa tento rok 16. novembra o 10:00 rozbubnuje aj Námestie SNP vo Zvolene. Bubnovačka vo Zvolene bude pod záštitou primátorky mesta Lenka Balkovičová a rytmus bude strážiť Mekky Miro Randuška z Drumble.

Viac informácií: bubnovacka@centrumslniecko.sk alebo http://bit.ly/2fyLLzA

24. november 2016, Banská Bystrica

ABY ROZCHODILI VÁŠ ROZCHOD

Organizátor: Návrat, o.z.

Prvá verejná prezentácia novej interaktívnej knihy o citlivom rodičovskom rozchode a rozvode zostavená s aktívnou účasťou 22 dospelých, ktorí zažili ako deti rozchod vlastných rodičov. Spoločne s touto knihou vychádza aj kniha o tejto téme v jazyku detí.

Viac informácií: danka.zilincikova@navrat.sk

24. november 2016, Bratislava

KONFERENCIA ŠKOLY S REŠPEKTOM

Organizátori: Nadácia pre deti Slovenska a Koalícia pre deti Slovensko v spolupráci s Nadáciou Orange a Eurochild

Cieľom konferencie je predstaviť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko v kontexte medzinárodných trendov a skúseností s aktuálnou reformou kurikula vo Fínsku. Súčasťou konferencie budú aj živé príbehy slovenských škôl, ktoré úspešne rozvíjajú zmenu vzdelávania zdola a podporujú jedinečnosť každého dieťaťa. Konferencia má byť platformou na výmenu odborných skúseností a návrhov, ktoré sa stanú užitočným príspevkom k prebiehajúcej diskusií o novej vízii vzdelávania na Slovensku. Očakávame, že výsledkom podujatia bude návrh konkrétnych krokov pre MŠVVaŠ SR.

Viac informácií: beata@nds.sk/beatahlavcakova@yahoo.com

24. a 25. november 2016, Banská Bystrica

SEMINÁR ZISŤOVANIE NÁZORU DIEŤAŤA

Organizátor: Návrat, o.z.

Dvojdňový seminár pre odborníkov, ktorí v rôznych konaniach, zisťujú aký je názor dieťaťa na situácie a konania, ktoré sa ho týkajú (rozvod, odobratie dieťaťa, umiestnenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti, kontakt dieťaťa s rodičmi a pod.)

Seminár ponúkne praktické nápady ako názor zisťovať podľa rôzneho veku dieťaťa, na čo si dať pozor, ako vytvoriť bezpečie dieťaťa, ako podporiť rodičov, aby rozumeli, že je to dôležité atď.

Viac informácií: katka.hrinova@navrat.sk a na www.navrat.sk

26. november 2016, Piešťany

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE ČLENOV, PRIATEĽOV A DOBROVOĽNÍKOV OZ – XI.ROČNÍK

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, o.z.

V rámci programu budú mať rodičia samostatnú sekciu a samostatnú aj deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím. Deti natočia video s odkazom: „NIE SME NEVIDITEĽNÍ! Máme svoje sny, priania, talenty i dosiahnuté méty….“

Spoločne s paraolympijskou víťazkou Veronikou Vadovičovou sa povzbudia pri prekonávaní samých seba a bariér v spoločnosti. Cieľom videa je, aby deti a mladí ľudia s postihnutím vyjadrili, ako si predstavujú svoju budúcnosť. Pred dospelými zreferujú aktivity, na ktorých aktívne participovali.

Viac informácií: www.sbah.sk

4. december 2016, Nitra

16. ROČNÍK BENEFIČNÉHO KONCERTUKONCERT „BEZ MODRÍN 2016“

Organizátor: Centrum Slniečko, n. o., Nitra

Kultúrne podujatie na podporu informačnej kampane pre verejnosť zameranej na osvetu o problematike násilia sa koná 16. ročník benefičného koncertu „Bez modrín“ v divadle Andreja Bagara v Nitre.

Na koncerte vystúpi klavírny virtuóz a šoumen Jozef Hollý s kapelou, Mirka Partlová a detský spevácky zbor Arrowroses. Večerom hosti bude sprevádzať Eva Pavlíková. Vstupné: 12€

Viac informácií: http://centrumslniecko.sk/

Vstupenky: http://www.dab.sk/sk/vstupenky/

7. – 9. december 2016

KONFERENCIA CONNECTED

Organizátor: Nadácia otvorenej spoločnosti

7. 12. 2016 v Impact Hube na Hviezdoslavovom námestí

8.- 9. 12. 2016 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave

O ľudských právach už počul každý. Počúvať však nestačí. Chceme ukázať všetkým, ako túto tému príťažlivejšie vysvetliť nastupujúcej generácii.

Pozývame Vás na trojdňovú konferenciu, ktorá bude venovaná ľudským právam v médiách, v školách a vo verejných politikách.

Viac informácií: http://connected.osf.sk/

9. december 2016, Bratislava

MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIAVIRTUÁLNA GENERÁCIA

Organizátor: IPčko a s Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy

Cieľom konferencie bude predstaviť virtualitu ako priestor možností rozvoja a pomoci pre deti a mladých ľudí. Odborné príspevky poukážu nové internetové fenomény, na pozitívne aspekty, no aj na negatívne dopady využívania internetu v živote súčasnej generácie detí a mladých ľudí, na potenciál a potrebu tohto priestoru pre prácu odborníkov. Na konferencii potvrdili účasť prof. John Suler z USA, prof. David Šmahel z ČR, ako aj zástupcovia ministerstiev, výskumných inštitúcii, mladí youtuberi a ďalší.

Viac informácií: http://ipcko.upside.sk/konferencia/