Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Perspektívy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách


Organizátori konferencie: Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB a Lillehammer University College

Partneri konferencie: Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, mesto Banská Bystrica, Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové

Termín konania: 13. – 14.4.2016, Banská Bystrica

Členky Koalície pre deti Slovensko Dana Rušinová (NDS), Mara Leitmanová (Náruč), Eva Dzurindová (Linka detskej istoty) a Danka Žilinčíková (Návrat) 13. apríla 2016 participovali v panelovej diskusii na tému “Čo funguje a čo nefunguje v sociálnej práci s deťmi a mladými v SR”. Miestnosť bola plná študentov sociálnej práce. Celú diskusiu nahrávalo Radio Lumen. Bola to skvelá skúsenosť s takýmto formátom šírenia našich posolstiev, ktorý si chceme určite zopakovať.

Diskusia bola súčasťou vedeckej konferencie, ktorú usporiadala UMB v spolupráci s Lillehammer University College v rámci grantu z EEA grantov.

Úvodnú prednášku mal Professor Hans-Jørgen Wallin Weihe z univerzity v Lillehammeri na tému soc-právnej ochrany deti v Nórsku. Na otázku našej prezidentky aké aktivity plánaujú, aby vyvrátili rôzne antikampane voči nórskej ochrane detí, odpovedal, že sa tým zaoberajú a v budúcnosti predstavia ďalšie kroky.