Participácia na odbornom seminári Investovanie do detí v SR


Úťasť na odbornom seminári „Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ“. Seminár zorganizoval 22. januára 2016 Výbor pre deti a mládež Rady vlády SR.

Koalícia pre deti Slovensko podporila seminár prezentáciou Benefity investícií do detí Márie Herczog, prezidentky Eurochildu, európskej siete organizácií a jednotlivcov, ktorí presadzujú práva a blaho detí a mladých ľudí. Koalícia je členom Eurochildu.

Celý výstup zo seminára nájdete tu